Đặc điểm hợp đồng

Ký hiệu Tên công cụ
spread tối thiểu, điểm
Swap, pips Lịch giao dịch, GMT
Short Long Mở cửa thị trường Đóng cửa thị trường Ngừng giao dịch

Lưu ý:

  • Các điểm mở được chuyển tại 22:00 GMT dự vào điểm SWAP nói trên.
  • Tại nền tảng thương mại MetaTrader 4 điểm SWAP được bổ sung và rút không nên lại tạo ra kiến nghị.
  • Kích thước điểm SWAP hợp với tình hình biên giữa ngày giá trị là một ngày.
  • Nếu biên đó hơn một ngày (ví dụ khi khoảng thời gian qua ngày nghỉ hay ngày lễ), số điểm SWAP tăng lên tương ứng. Ví dụ, nếu bạn thực thi hoạt động SWAP tại 22:00 GMT đêm giữa ngày thứ 4 và ngày thứ 5, ), số điểm SWAP tăng lên gấp 3 lần vì ngày giá trị chuyển qua ngày nghỉ, từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 2.

*Cho hai đôi tiền tệ USDRUB và EURRUB vị trí chuyển qua ngày nghỉ đêm giữa ngày thứ 5 và ngày thứ 6.