MetaTrader 4 (MT4) dành cho iOS

Yêu cầu: iPhone, iPod Touch và iPad hệ điều hành iOS 5.1.1 trở lên

metatrader4_ipad_main 1

Nền tảng giao dịch MetaTrader 4 MetaTrader 4

dành cho iPhone, iPod Touch và iPad
hệ điều hành iOS 5.1.1 trở lên

AppStore

Đăng ký