Công nghệ STP/NDD

Lệnh chuyển trực tiếp đến trường tiền tệ liên ngân hàng mở.

Công ty NPBFX phục vụ khách hàng trên thị trường FOREX chỉ dùng mô hình môi giới: mỗi một giao dịch của khách hàng đều được chuyển đến nhà cung cấp thanh khoản (thị trường tiền tệ liên ngân hàng). Lệnh chuyển đến thị trường ngoại hối liên ngân hàng bằng chế độ tự động dùng công nghệ STP/NDD (Straight-through processing / Non Dealing Desk).

Mỗi một giao dịch của khách hàng được mở đối ứng với nhà cung cấp thanh khoản, do đó công ty không mở bất kỳ vị thế nào. Thu nhập từ dịch vụ khách hàng chủ yếu đến từ spreads — markup và / hoặc phí hoa hồng. Mô hình môi giới loại trừ xung đột lợi ích giữa khách hàng và công ty. Bởi vì công ty kiếm thu nhập nhiều từ khối lượng giao dịch của khách hàng.

Tổng hợp nguồn thanh khoản được trữ tại Equinix NY4

Từ năm 2008 công ty NPBFX đã phát triển và cải tiến tổng hợp các phần mềm và phần cứng của mình để bảo đảm việc thực thi và đưa các giao dịch đến nhà cung cấp thanh khoản. Nhằm cung cấp cho khách hàng mức giá tốt nhất từ các Ngân hàng cấp 1 và hệ thống ECN (Integral, Currenex, Hotspot). Máy chủ của NPBFX được đặt tại trung tâm dữ liệu Equinix NY4, New York.

server2

Ngày nay, khoảng 50 thị trường chứng khoán khác nhau sử dụng công nghệ Equinix NY4. Trong số đó có BATS, ICAP, Nasdaq và NYSE. Ở trung tâm dữ liệu Equinix NY4, hệ thống giao dịch NPBFX được kết nối trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất thế giới. Các công nghệ máy chủ cao cấp có thể cung cấp kết quả hiệu suất cao, cung cấp tốc độ cao và sự chậm trễ tối thiểu trong việc kết nối cho các giao dịch của khách hàng.

equinix_server_map