Nạp và rút tiền

Cổng thanh toán nội địa Phương pháp nạp tiền Phí hoa hồng Thông tin
Ngân Lương 0% Nạp tiền
Ngân hàng nội địa Phương pháp nạp tiền Phí hoa hồng Thông tin
Vietcombank thẻ ngân hàng (Ngân Lượng)

Vietcombank chuyển khoản (Ngân Lượng)

Vietcombank chuyển khoản trực tuyến (Zotapay)

Vietcombank chuyển khoản trực tuyến (Help2pay)

0%* Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

Techcombank thẻ ngân hàng (Ngân Lượng)

Techcombank chuyển khoản (Ngân Lượng)

Techcombank chuyển khoản trực tuyến (Zotapay)

Techcombank chuyển khoản trực tuyến (Help2pay)

0%* Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

BIDV thẻ ngân hàng (Ngân Lượng)

BIDV chuyển khoản (Ngân Lượng)

BIDV chuyển khoản trực tuyến (Zotapay)

BIDV chuyển khoản trực tuyến (Help2pay)

0%* Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

VietinBank thẻ ngân hàng (Ngân Lượng)

VietinBank chuyển khoản (Ngân Lượng)

VietinBank chuyển khoản trực tuyến (Zotapay)

VietinBank chuyển khoản trực tuyến (Help2pay)

0%* Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

ACB thẻ ngân hàng (Ngân Lượng)

ACB chuyển khoản (Ngân Lượng)

ACB chuyển khoản trực tuyến (Zotapay)

ACB chuyển khoản trực tuyến (Help2pay)

0%* Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

Eximbank thẻ ngân hàng (Ngân Lượng)

Eximbankank chuyển khoản (Ngân Lượng)

Eximbank chuyển khoản trực tuyến (Zotapay)

Eximbank chuyển khoản trực tuyến (Help2pay)

0%* Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

DongA Bank thẻ ngân hàng (Ngân Lượng)

DongA Bank chuyển khoản (Ngân Lượng)

DongA Bank chuyển khoản trực tuyến (Zotapay)

DongA Bank chuyển khoản trực tuyến (Help2pay)

0%* Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

Sacombank thẻ ngân hàng (Ngân Lượng)

Sacombank chuyển khoản (Ngân Lượng)

Sacombank chuyển khoản trực tuyến (Zotapay)

Sacombank chuyển khoản trực tuyến (Help2pay)

0%* Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền

Thẻ ngân hàng Phương pháp nạp tiền Phí hoa hồng Thông tin
Visa 0% Nạp tiền

MasterCard
Maestro
0% Nạp tiền 
Chuyển khoản điện tử Phương pháp nạp tiền Phí hoa hồng Thông tin
WebMoney 0% Nạp tiền
Skrill 0% Nạp tiền
NETELLER 0% Nạp tiền
Chuyển khoản ngân hàng Phương pháp nạp tiền Phí hoa hồng Thông tin
Chuyển khoản ngân hàng (SWIFT) Thanh toán ủy thác của ngân hàng Nạp tiền
Chuyển khoản ngân hàng (SEPA) Thanh toán ủy thác của ngân hàng Nạp tiền

* Có thể áp dụng phí của ngân hàng

Cổng thanh toán nội địa Phương pháp rút tiền Phí hoa hồng Thông tin
Ngân Lương 0%* Rút tiền
Ngân hàng nội địa Phương pháp nạp tiền Phí hoa hồng Thông tin
Vietcombank (Zotapay)

Vietcombank (Help2pay)

0%* Rút tiền

Rút tiền

Techcombank (Zotapay)

Techcombank (Help2pay)

0%* Rút tiền

Rút tiền

BIDV (Zotapay)

BIDV (Help2pay)

0%* Rút tiền

Rút tiền

VietinBank (Zotapay)

VietinBank (Help2pay)

0%* Rút tiền

Rút tiền

ACB (Zotapay)

ACB (Help2pay)

0%* Rút tiền

Rút tiền

Eximbank (Zotapay)

Eximbank (Help2pay)

0%* Rút tiền

Rút tiền

DongA Bank (Zotapay)

DongA Bank (Help2pay)

0%* Rút tiền

Rút tiền

Sacombank (Zotapay)

Sacombank (Help2pay)

0%* Rút tiền

Rút tiền

Rút tiền dùng thẻ ngân hàng Phương pháp rút tiền Phí hoa hồng Thông tin
Visa 0%* Rút tiền

MasterCard
Maestro
0%* Rút tiền
Chuyển khoản điện tử Phương pháp rút tiền Phí hoa hồng Thông tin
WebMoney 0%* Rút tiền
Skrill 0%* Rút tiền
NETELLER 0%* Rút tiền
Chuyển khoản ngân hàng Phương pháp rút tiền Phí hoa hồng Thông tin
Chuyển khoản ngân hàng (SWIFT) 3% + 30 USD Rút tiền
Chuyển khoản ngân hàng (SEPA) 10 EUR Rút tiền

*Phí hoa hồng 0% được thiết lập cho rút tiền lần đầu tiên. Phí hoa hồng cho rút tiền sau được xác định trong Tài liệu.