Các loại tài khoản giao dịch

Điều kiện phục vụ Loại tài khoản
Loại tài khoản Master Expert VIP
Nền tảng giao dịch MetaTrader 4
MetaTrader 4 cho iPhone/iPad
MetaTrader 4 cho Android
NPBFX Trader
Spreads (EURUSD) từ 0,8 điểm
(trung bình 1,2 điểm)
từ 0,6 điểm
(trung bình 1,0 điểm)
từ 0,4 điểm
(trung bình 0,8 điểm)
Mô tả hợp đồng
Phí commission Không có
Đơn vị tiền tệ tài khoản Đô-la Mỹ (USD)
Euro (EUR)
Rúp Nga (RUB)
Tiền nạp đầu tiên tối thiểu 10 USD
10 EUR
5 000 USD
5 000 EUR
50 000 USD
50 000 EUR
Lot (khối lượng giao dịch) tối thiểu 0,01 (1 000 đơn vị tiền tệ cơ bản) 1,0 (100 000 đơn vị tiền tệ cơ bản) 1,0 (100 000 đơn vị tiền tệ cơ bản)
Thay đổi tối thiểu của khối lượng giao dịch 0,01 (1 000 đơn vị tiền tệ cơ bản) 0,1 (10 000 đơn vị tiền tệ cơ bản) 0,1 (10 000 đơn vị tiền tệ cơ bản)
Đòn bẩy tối đa 1:1000 1:1000 1:500
Mỗi lệnh giao dịch của khách hàng được đẩy thẳng ra liên ngân hàng Cho phép (Công nghệ STP — tự động đẩy lệnh giao dịch)
Phương pháp thực hiện lệnh Theo thị trường.

Ngay tức thì.

Đặt lệnh trong phạm vi spread  (không hạn chế về mức độ Stop / Limit) Được phép (không có mức độ «đóng băng»)
Giao dịch tự động với EA (Expert Advisor) Được phép
Chiến lược giao dịch nhanh (Scalping) và giao dịch tần suất cao (HFT) Được phép và hoan nghênh
Múi giờ của phần mềm giao dịch GMT
Giờ phục vụ Từ 22:00 (GMT) ngày chủ nhật đến 20:55 (GMT) ngày thứ sáu
Phương thức hoạt động SWAP Không có các vị thế mở lại
Giờ hoạt động SWAP 22:00 GMT
Cho phép khóa lệnh (Hedging)
Giao dịch qua điện thoại Được phép
Tin tức DowJones Được cung cấp
Hỗ trợ kỹ thuât khách hàng 24/5
Mở tài khoản giao dịch

Vào tài khoản cá nhân