Chương trình «Bảo hiểm rủi ro»

NPBFX cung cấp cho Khách hàng cơ hội tham gia chương trình «Bảo hiểm rủi ro» và nhận tiền bồi thường cho các tổn thất phát sinh trước đó trong giao dịch!

Để nhận được khoản bảo hiểm rủi ro cho các tổn thất phát sinh, bạn cần cung cấp cho công ty NPBFX báo cáo lợi nhuận và thua lỗ từ tài khoản giao dịch thực kèm theo số giao dịch thua lỗ mà bạn muốn nhận được bảo hiểm.

Bạn chỉ có thể nhận được khoản bảo hiểm sau lần nạp tiền đầu tiên vào tài khoản giao dịch trong thời gian Khuyến mãi này. Số tiền bảo hiểm không thể vượt quá một nửa số tiền nạp.

Số tiền bảo hiểm sẽ được cộng vào số dư tài khoản giao dịch của khách hàng kèm theo các điều kiện rút tiền hạn chế.

Làm thế nào để có được số tiền bảo hiểm vào tài khoản giao dịch?

  1. Mở tài khoản giao dịch với NPBFX
  2. Thảo luận với người quản lý cá nhân số tiền bảo hiểm dựa trên tuyên bố từ tài khoản giao dịch của bạn
  3. Số tiền nạp tối thiểu (100 USD / 100 EUR / 5000 RUB) để tham gia Chương trình khuyến mãi
  4. Số tiền bảo hiểm sẽ được cộng vào tài khoản giao dịch của bạn trong một ngày làm việc

Các điều khoản và điều kiện đầy đủ của Chương trình khuyến mãi bạn có thể tìm thấy trong Điều khoản và điều kiện của các chương trình quảng cáo trong phần Tài liệu quy định trên trang web NPBFX.

Điền vào form và nhận tư vấn từ chương trình từ các tư vấn viên của chúng tôi!

* - trường bắt buộc