Hoàn tiền đến 60% từ mỗi lệnh!

Hãy nạp tiền vào tài khoản giao dịch với số tiền từ 100 USD / 100 EUR và nhận lại cashback vào tài khoản cho mỗi giao dịch đã hoàn thành.

  • Mức chi trả lên đến 60% từ spread (tối đa 7$ cho 1 lot)
  • Cashback hoàn toàn có thể được rút ra cũng như sử dụng trong giao dịch
  • Mức chi trả lên đến 10’000 USD mỗi tháng
  • Khối lượng tối thiểu của mỗi lệnh – 0.01 lot
  • Được phép giao dịch bằng phương pháp Scalping và EA
  • Hệ thống tích điểm minh bạch

Cashback sẽ được cộng vào tài khoản giao dịch loại Master. Bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi “Cashback” tại mục Tài liệu, bên trong Điều khoản và điều kiện của chính sách ưu đãi.

Đăng ký