Chuyển vị thế, kiếm lợi nhuận khủng trên NPBFX

NPBFX cung cấp một cơ hội cho phép bạn chuyển bất kỳ vị thế mở và số dư (balance) từ bất kỳ công ty nào đến NPBFX và bạn sẽ được cộng thêm 10% vào số tiền trên tài khoản giao dịch.

Các loại vị thế và số dư nào được chuyển khoản:

Bạn có thể chuyển bất kỳ các vị thế nào đang mở: lệnh đang âm, lệnh có lợi nhuận, hoặc lệnh hedged (locked).  Lênh sẽ được mở tại mức giá giống với mức giá trước đó mà bạn đặt tại sàn giao dịch khác. Việc chuyển các lệnh giao dịch sẽ được tiến hành cùng lúc với việc chuyển đầy đủ số dư.

Bạn phải làm gì để chuyển các lệnh?

Để chuyển các lệnh mở và số dư của tài khoản giao dịch, khách hàng cần phải:

  •  Mở tài khoản giao dịch với NPBFX.
  • Cung cấp báo cáo chi tiết (statement) của các vị thế giao dịch bên công ty khác mà bạn đang có lệnh mở muốn chuyển qua.
  • Yêu cầu NPBFX chuyển lệnh và số dư từ công ty đó qua bằng cách gửi email đến info@npbfx.com với đính kèm bản báo cáo chi tiết (detailed statement) từ tài khoản của broker khác.
  • Nạp tiền* vào tài khoản giao dịch trong NPBFX với số tiền cần thiết cho việc duy trì ký quỹ bắt buộc cho các lệnh mở và mở các giao dịch mới.

*Bạn có thể chuyển vị thế trước hoặc sau khi nạp tiền.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy điền vào form bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất có thể:

* - trường bắt buộc

Điều khoản và điều kiện chi tiết để tham gia chương trình «Chuyển vị thế giao dịch» tại đây.