Chương trình đối tác

Chương trình đối tác của công ty NPBFX cung cấp cho bạn cơ hội kiếm tiền trên việc thu hút khách hàng giao dịch trên thị trường FOREX và CFD. Các đối tác có thể thu hút khách hàng bằng các công cụ: quảng cáo và khuyến nghị các dịch vụ của công ty, link giới thiệu trên website, tư vấn, đào tạo, blog, đại diện khu vực và các công cụ khác.

Các loại tài khoản đối tác

Tài khoản đối tác Chia sẻ lợi nhuận CPA (Chi trả trên mỗi hoạt động)
Mô tả Hoa hồng từ khối lượng giao dịch của khách hàng được giới thiệu Hoa hồng một lần trên mỗi khoản tiền nạp của khách
Hoa hồng đối tác Hơn $19 cho mỗi lot Hơn $900 cho mỗi khoản tiền nạp
Cách thu hút Bất kỳ phương pháp nào Bất kỳ phương pháp nào

Lợi thế khi hợp tác với NPBFX

  • Hoa hồng chi trả đối tác cực kỳ cao.
  • Chương trình thưởng thêm.
  • Số tiền hoa hồng tối đa không bị hạn chế.
  • Không yêu cầu điểm giao dịch tối thiểu.
  • Rút tiền hoa hồng nhanh, qua bất kỳ phương pháp nào.
  • Điều kiện đối tác đặc biệt cho đại diện khu vực của công ty.
  • Hỗ trợ quản lý cá nhân.
  • Điều kiện phục vụ thuận lợi cho việc thu hút các khách hàng.
  • Uy tín công ty bền vững từ năm 1996.

Trở thành đối tác

Để trở thành đối tác công ty NPBFX xin bạn điền vào mẫu đơn đăng ký đối tác mới.

* - trường bắt buộc