Thông báo về việc Alphabet Inc, Inc. chia tách cổ phiếu vào ngày 18 tháng 7 năm 2022

Kính gửi Quý khách hàng.

Chúng tôi thông báo cho bạn rằng vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, Alphabet Inc, Inc. (#GOOGL) sẽ chia cổ phiếu theo tỷ lệ 20: 1.

Nếu bạn có các vị trí mở trong #GOOGL hoặc dự định mở các vị trí như vậy, vui lòng chú ý đến những thay đổi sau, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2022.

Metatrader 4 tài khoản thực:

— Giá mở cửa cho tất cả các vị trí trong #GOOGL trên tài khoản hoạt động vào ngày 18 tháng 7 sẽ chia cho 20.

— Khối lượng của tất cả các vị thế mở trong #GOOGL vào ngày 18 tháng 7 sẽ được nhân với 20.

— Tất cả các lệnh đang chờ xử lý trong #GOOGL: Giới hạn Mua, Dừng Mua, Giới hạn Bán, Dừng Bán, Giới hạn Dừng Mua, Giới hạn Dừng Bán, Cắt lỗ và Chốt lời sẽ bị hủy trước khi phiên giao dịch bắt đầu vào ngày 6 tháng 6. Nếu bạn đã đặt các đơn đặt hàng đang chờ xử lý, thì bạn cần phải tự mình khôi phục chúng.

Tài khoản demo Metatrader 4:

— Tất cả các vị thế mở trong #GOOGL sẽ được đóng trước khi phiên giao dịch bắt đầu vào ngày 18 tháng 7.

— Tất cả các lệnh đang chờ xử lý trong #GOOGL: Giới hạn Mua, Dừng Mua, Giới hạn Bán, Dừng Bán, Giới hạn Dừng Mua, Giới hạn Dừng Bán, Cắt lỗ và Chốt lời sẽ bị hủy trước khi phiên giao dịch bắt đầu vào ngày 18 tháng 7. Nếu bạn đã đặt các đơn đặt hàng đang chờ xử lý, thì bạn cần phải tự mình khôi phục chúng.

Chúng tôi cũng khuyến nghị tất cả khách hàng kiểm tra trạng thái của tài khoản giao dịch. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của NPBFX hoặc hỏi người quản lý cá nhân của bạn.