The Financial Commission công bố chứng nhận NPBFX là công ty thực hiện giao dịch thành công tốt nhất

The Financial Commission công bố chứng nhận cho công ty môi giới NPBFX về chất lượng thực hiện lệnh thành công. Chứng nhận này được kiểm định bởi một bên độc lập là Verify My Trade (VMT). NPBFX đã thông qua tất cả các thủ tục kiểm toán cho các hoạt động giao dịch theo quy định và trở thành một trong những công ty môi giới đầu tiên sở hữu một chứng chỉ có uy tín, chứng minh chất lượng thực hiện lệnh giao dịch trong thị trường ngoại hối.

Verify My Trade (VMT) là một dịch vụ chuyên biệt nhằm mục đích xác nhận việc thực hiện giao dịch của các công ty môi giới bằng cách cung cấp một phân tích sau khi giao dịch được thực hiện. Ngoài ra, dịch vụ này cung cấp cơ hội để xem cách đánh giá của nhà môi giới quan tâm khác với phạm vi giá của các nhà môi giới khác, cũng như làm thế nào nhiều mức giá được cung cấp bởi các nhà môi giới tốt hơn so với các mức giá trên thị trường tại thời điểm này.

Chứng nhận VMT của nhà môi giới mang lại lợi ích gì cho các nhà giao dịch?

Sự hợp tác giữa The Financial Commission và Verify My Trade là minh bạch và đáng tin cậy đánh giá chất lượng thực hiện giao dịch của nhà môi giới. trên cơ sở hàng tháng, VMT phân tích lịch sử giao dịch của nhà môi giới và xác định xem việc thực hiện giao dịch có đáp ứng tiêu chuẩn của họ. Nhà môi giới được chứng nhận thừa nhận họ cung cấp thông tin về việc thực hiện giao dịch thường xuyên để đảm bảo tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn của The Financial Commission.

Điều này nghĩa là mọi khách hàng hiện tại và tiềm năng của NPBFX đều có thể kiểm tra kết quả việc thực hiện lệnh giao dịch bằng cách truy cập miễn phí vào website của The Financial Commission. Bạn có thể tìm thấy NPBFX được đánh dấu huy hiệu đặc biệt của Verify My Trade.

Thành viên NPBFX trong The Financial Commission và giấy chứng nhận mới VMT đưa ra một sự bảo đảm thêm về sự an toàn của quỹ và xác nhận độ tin cậy của công ty đối với khách hàng. Công ty dự định sẽ tiếp tục thực hiện lệnh giao dịch chất lượng cao cho phép khách hàng sử dụng bất cứ chiến lược giao dịch nào và đạt được kết quả tốt nhất khi giao dịch với NPBFX.

NPBFX là thành viên hạng A, trạng thái cao nhất của The Financial Commission kể từ năm 2016, bảo đảm thanh toán từ Qũy bồi thường lên tới 20000 USD cho mỗi khách hàng.

Chỉ lựa chọn thực hiện lệnh chất lượng cao và điều kiện lợi nhuận cho giao dịch STP với NPBFX.