Thay đổi lịch trình giao dịch do chuyển sang thời gian mùa hè năm 2021 ở Hoa Kỳ và ở EU

Kính Gửi Quý Khách,

NPBFX thông báo thay đổi trong lịch giao dịch do chuyển sang thời gian mùa hè năm 2021 ở Hoa Kỳ và ở EU.

Lịch giao dịch bắt đầu từ ngày 15.03.2021:

Ký hiệu Thời gian mở cửa Thời gian đóng GIỜ, HÀNG NGÀY
FOREX (tiền tệ Crypto Chủ nhật 22:00 GMT Thứ sáu 20:55 GMT
XAUUSD, XAGUSD (vàng và bạc) Chủ nhật 22:00 GMT Thứ sáu 20:55 GMT 21:00 — 22:00 GMT
XBRUSD (dầu Brent) Thứ hai 00:00 GMT Thứ sáu 20:55 GMT 21:00 — 00:00 GMT
XTIUSD, XNGUSD (dầu WTI, khí thiên nhiên) Chủ nhật 22:00 GMT Thứ sáu 20:55 GMT 21:00 — 22:00 GMT
Index ASX200, CAC40, FTSE100, DJI30,
NASDAQ100, NIKKEI225, S&P500, STOXX50
Chủ nhật 22:00 GMT Thứ sáu 20:55 GMT 21:00 — 22:00 GMT
Index DAX30 Thứ hai 00:30 GMT Thứ sáu 20:55 GMT 21:00 — 00:30 GMT
Index HSI50 Thứ hai 01:15 GMT Thứ sáu 18:45 GMT 18:45 — 01:15 GMT
Index IBEX35 Thứ hai 07:00 GMT FThứ sáu 19:00 GMT 19:00 — 07:00 GMT
CFD ETF Thứ hai 13:30 GMT Thứ sáu 20:00 GMT 20:00 — 13:30 GMT

Lịch giao dịch bắt đầu từ ngày 29.03.2021:

Ký hiệu Thời gian mở cửa Thời gian đóng GIỜ, HÀNG NGÀY
FOREX (tiền tệ Crypto Chủ nhật 22:00 GMT Thứ sáu 20:55 GMT
XAUUSD, XAGUSD (vàng và bạc) Chủ nhật 22:00 GMT Thứ sáu 20:55 GMT 21:00 — 22:00 GMT
XBRUSD (dầu Brent) Thứ hai 00:00 GMT Thứ sáu 20:55 GMT 21:00 — 00:00 GMT
XTIUSD, XNGUSD (dầu WTI, khí thiên nhiên) Chủ nhật 22:00 GMT Thứ sáu 20:55 GMT 21:00 — 22:00 GMT
Index ASX200, CAC40, FTSE100, DJI30,
NASDAQ100, NIKKEI225, S&P500, STOXX50
Chủ nhật 22:00 GMT Thứ sáu 20:55 GMT 21:00 — 22:00 GMT
Index DAX30 Thứ hai 00:30 GMT Thứ sáu 20:00 GMT 20:00 — 00:30 GMT
Index HSI50 Thứ hai 01:15 GMT Thứ sáu 18:45 GMT 18:45 — 01:15 GMT
Index IBEX35 Thứ hai 06:00 GMT Thứ sáu 18:00 GMT 18:00 — 06:00 GMT
CFD ETF Thứ hai 13:30 GMT Thứ sáu 20:00 GMT 20:00 — 13:30 GMT

Vui lòng tham khảo kỹ thông tin này trước khi ra quyết định giao dịch.