Thay đổi lịch biểu dịch vụ vào ngày 4 tháng 10 năm 2022

NPBFX thông báo thay đổi trong lịch giao dịch vào ngày 4 tháng 10 năm 2022 do những ngày lễ Hồng Kông.

Index HSI50: nghỉ trong phiên giao dịch

Tất cả các công cụ tài chính khác — giao dịch diễn ra như bình thường.

Vui lòng tham khảo kỹ thông tin này trước khi ra quyết định giao dịch.