Thay đổi lịch biểu dịch vụ vào ngày 26, 29 và 30 tháng 8 năm 2022

NPBFX thông báo thay đổi trong lịch giao dịch vào ngày 26, 29 và 30 tháng 8 năm 2022 do những ngày lễ ở Anh.

Index FTSE100: ngày 26 tháng 8 — nghỉ trong phiên giao dịch từ 20:00 GMT; ngày 29 tháng 8 — nghỉ trong phiên giao dịch; ngày 30 tháng giao dịch mở lúc 00:00 GMT.

Tất cả các công cụ tài chính khác — giao dịch diễn ra như bình thường.

Vui lòng tham khảo kỹ thông tin này trước khi ra quyết định giao dịch.