Thay đổi lịch biểu dịch vụ ngày 11 và 12 tháng 2 năm 2021

Kính Gửi Quý Khách,

NPBFX thông báo thay đổi trong lịch giao dịch do nghỉ lễ năm mới ở Hồng Kông vào ngày 11 và 12 tháng 2 năm 2021

Symbols 11.02.2021 12.02.2021
FOREX (tiền tệ Crypto Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
USDRUB, EURRUB Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
XAUUSD, XAGUSD (vàng và bạc) Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
XBRUSD (oil Brent) Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
XTIUSD, XNGUSD (dầu WTI, khí thiên nhiên) Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index ASX200 Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index CAC40 Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index DAX30 Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index DJI30 Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index FTSE100 Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index HSI50 Nghỉ trong phiên giao dịch từ 04:00 GMT Nghỉ trong phiên giao dịch
Index IBEX35 Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index NASDAQ100 Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index NIKKEI225 Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index S&P500 Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index STOXX50 Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Share ETF Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường

Vui lòng tham khảo kỹ thông tin này trước khi ra quyết định giao dịch.