Thay đổi lịch biểu dịch vụ ngày 1, 2, 5 và 6 tháng 4 năm 2021

Kính Gửi Quý Khách,

NPBFX thông báo thay đổi trong lịch giao dịch do kỳ nghỉ lễ Phục sinh ở EU và Hoa Kỳ vào các ngày 01, 02, 05 và 06 tháng 4 năm 2021.g

Ký hiệu 01.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 06.04.2021
FOREX (tiền tệ Crypto Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
USDRUB, EURRUB Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
XAUUSD, XAGUSD (vàng và bạc) Giao dịch diễn ra như bình thường Nghỉ trong phiên giao dịch Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
XBRUSD (dầu Brent) Giao dịch diễn ra như bình thường Nghỉ trong phiên giao dịch Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
XTIUSD, XNGUSD (dầu WTI, khí thiên nhiên) Giao dịch diễn ra như bình thường Nghỉ trong phiên giao dịch Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index ASX200 Nghỉ trong phiên giao dịch từ  13:00 GMT Nghỉ trong phiên giao dịch Giao dịch mở lúc 23:50 GMT Nghỉ trong phiên giao dịch từ  21:00 GMT
Index CAC40 Nghỉ trong phiên giao dịch từ  20:00 GMT Nghỉ trong phiên giao dịch Nghỉ trong phiên giao dịch Giao dịch mở lúc 06:00 GMT
Index DAX30 Giao dịch diễn ra như bình thường Nghỉ trong phiên giao dịch Nghỉ trong phiên giao dịch Giao dịch diễn ra như bình thường
Index DJI30 Giao dịch diễn ra như bình thường Nghỉ trong phiên giao dịch từ  13:15 GMT Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index FTSE100 Nghỉ trong phiên giao dịch từ  20:00 GMT Nghỉ trong phiên giao dịch Nghỉ trong phiên giao dịch Giao dịch mở lúc 00:00 GMT
Index HSI50 Giao dịch diễn ra như bình thường Nghỉ trong phiên giao dịch Nghỉ trong phiên giao dịch Nghỉ trong phiên giao dịch
Index IBEX35 Giao dịch diễn ra như bình thường Nghỉ trong phiên giao dịch Nghỉ trong phiên giao dịch Giao dịch diễn ra như bình thường
Index NASDAQ100 Giao dịch diễn ra như bình thường Nghỉ trong phiên giao dịch từ 13:15 GMT Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index NIKKEI225 Giao dịch diễn ra như bình thường Nghỉ trong phiên giao dịch từ  13:15 GMT Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index S&P500 Giao dịch diễn ra như bình thường Nghỉ trong phiên giao dịch từ  13:15 GMT Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường
Index STOXX50 Nghỉ trong phiên giao dịch từ 20:00 GMT Nghỉ trong phiên giao dịch Nghỉ trong phiên giao dịch Giao dịch mở lúc 00:15 GMT
Share ETF Giao dịch diễn ra như bình thường Nghỉ trong phiên giao dịch Giao dịch diễn ra như bình thường Giao dịch diễn ra như bình thường

Vui lòng tham khảo kỹ thông tin này trước khi ra quyết định giao dịch.