LƯU Ý: Khả năng gia tăng biến động trên thị trường tài chính do cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ

Kính gửi Quý khách hàng.

NPBFX thông báo rằng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ, sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, thị trường có thể gia tăng sự biến động và rủi ro trong quá trình giao dịch.

Xin lưu ý rằng trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11 năm 2020, rủi ro có thể tăng lên đáng kể khi thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào đối với tất cả các cặp tiền tệ, kim loại quý và năng lượng. Đồng thời, có thể xảy ra những thay đổi mạnh về giá, chênh lệch giá đáng kể (khoảng trống) và giảm tính thanh khoản của các công cụ giao dịch trên thị trường.

Liên quan đến những điều trên, chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng hơn khi lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động giao dịch.