Lợi nhuận 6000% và iPhone XS cho người chiến thắng! Xin chúc mừng những người chiến thắng trong cuộc thi Battle of Trader vào tháng 3!

Trong cuộc thi Người giao dịch Tháng ba, người chiến thắng chính của chúng tôi đã giành được giải thưởng đặc biệt — iPhone XS. Người chiến thắng của cuộc thi (biệt danh: alyhossny) đã tăng số tiền ký gửi ban đầu hơn 60 lần trong một tháng! Danh sách người chiến thắng cuối cùng có sẵn tại liên kết: Danh sách người chiến thắng. Chúng tôi yêu cầu tất cả những người chiến thắng liên hệ ngay với NPBFX và nhận giải thưởng.

Chúng tôi xin chúc mừng những người chiến thắng và mời tất cả mọi người tham gia cuộc thi tiếp theo » Battle of Trader» trên tài khoản demo!

Đăng ký ngay