Hệ thống thanh toán NETELLER hiện có sẵn để gửi tiền và rút tiền

NPBFX vui mừng thông báo rằng NETELLER đã có sẵn dưới dạng phương thức thanh toán để thực hiện gửi tiền và rút tiền cho Khách hàng của chúng tôi.

Xin vui lòng đọc thêm về các điều khoản và điều kiện của tiền gửi và rút tiền trên trang web của chúng tôi: https://www.npbfx.com/vi/deposit_withdrawal/neteller/