Chúng tôi khuyến nghị bạn nên cập nhật phiên bản MetaTrader 4 để bàn phiên bản mới nhất

Kính gửi quý khách hàng!

Chúng tôi thông báo rằng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 (nhà phát triển nền tảng giao dịch MetaTrader 4) ngừng hỗ trợ phiên bản máy tính để bàn Metatrader 4 bên dưới bản dựng 1170. Điều này có nghĩa là dưới bản dựng 1170 sẽ không còn có thể kết nối với các máy chủ giao dịch NPBFX.

Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật phiên bản mới nhất của nền tảng giao dịch trên thiết bị của mình.