Các chiến lược giao dịch

Một cách tiếp cận chuyên nghiệp để đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường tài chính – sử dụng các chiến lược giao dịch để xác định thời điểm mở và đóng vị thế. Tuân thủ chiến lược giao dịch giúp các nhà giao dịch tăng khả năng đạt các lệnh có lợi nhuận cũng như cho phép quản lý tỉ lệ rủi ro và lợi nhuận. Đa số các chiến lược giao dịch được xây dựng dựa trên các dữ liệu nhận được từ các chỉ báo phân tích kỹ thuật hoặc các dữ liệu phân tích cơ bản được giải nghĩa một cách có hệ thống.

Cổng thông tin phân tích miêu tả và giải thích việc ứng dụng hơn 60 chiến lược giao dịch dành cho 9 khung thời gian (từ giao dịch nhanh (scalping) đến giai đoạn đầu tư lâu dài). Chiến lược giao dịch được xây dựng dựa trên tín hiệu của 23 chỉ báo kỹ thuật và bao quát tất cả các phiên giao dịch trên thế giới.