Tài khoản Demo

 

Tài khoản Demo là một tài khoản có tiền giao dịch ảo. Tài khoản demo cho phép giao dịch thử trên thị trường FOREX với các sản phẩm và mức giá thật.

Giao dịch trên tài khoản demo đem lại cho bạn lợi ích sau:

  • Luyện tập giao dịch FOREX không sợ rủi ro mất tiền thật;
  • Hiểu biết về nền tảng giao dịch và tăng kinh nghiệm giao dịch;
  • Thí nghiệm chiến lược giao dịch của bạn trước khi giao dịch FOREX thật;
  • Tìm hiểu điều kiện giao dịch, tham khảo giá và spread.

Mở tài khoản demo