NETELLER

Điu khon np tin bằng NETELLER
 • Bạn có thể nạp tiền ở Văn Phòng Cá Nhân bằng NETELLER.
 • Việc nạp tiền tài khoản giao dịch bằng NETELLER bạn không mất phí hoa hồng.
 • Tiền tệ chuyển khoản: Đô La Mỹ (USD), Euro (EUR), Rúp Nga (RUB).
 • Tổng số tiền nạp tối thiểu trong một chuyển khoản phụ thuộc vào loại tiền tệ: 50 USD, 50 EUR, 5000 RUB. Số lần chuyển khoản không bị hạn chế.
 • Thời gian nạp tiền: ngay lập tức.
Quy trình np tin bằng thẻ ngân hàng Visa, MasterCard, Maestro
 1.  Đăng nhập Văn Phòng Cá Nhân (hoặc  đăng ký nếu bạn chưa có).
 2. Trong mục “Nạp và rút tiền”, chọn “Nạp tiền”.
 3. Chọn tài khoản giao dịch bạn muốn nạp, nếu chưa có bạn phải tạo trong Văn Phòng Cá Nhân.
 4. Chọn NETELLER là công cụ thanh toán.
 5. Chọn quốc gia của bạn trong danh sách.
 6. Điền tổng số tiền nạp vào tài khoản giao dịch và nhấn nút «Nạp Tiền». Sau đó bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán để xác nhận việc nạp tiền.
Nạp tiền
Điều kiện rút tiền từ tài khoản thương mại đến NETELLER
 • Quy trình rút tiền đơn giản, bạn chỉ cần đăng nhập Văn Phòng cá nhân làm lệnh rút đến NETELLER của bạn.
 • Tổng số rút nạp tối thiểu trong một chuyển khoản phụ thuộc vào loại tiền tệ: 2 USD, 2 EUR, 200 RUB. Số lần chuyển khoản không bị hạn chế.
 • Chuyển khoản đầu tiên về NETELLER không có phí hoa hồng. Các chuyển khoản đến NETELLER sau đó có thanh toán ủy thác phụ thuộc vào tiền tệ: đô-la Mỹ — 1% + 1 USD, euro — 1% + 1 EUR, Rúp Nga — 1% + 100 RUB (phí dựa trên biểu phí nạp rút và hoàn vốn).
 • Thời gian rút tiền: trong 1 ngày làm việc.
Cách thức rút tiền từ tài khoản giao dịch đến NETELLER
 1. Vào Văn phòng cá nhân..
 2. Ở Văn phòng cá nhân trong mục «Nạp và Rút tiền» chọn «Rút tiền».
 3. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn dùng để rút tiền.
 4. Chọn phương pháp rút tiền là «NETELLER».
 5. Điền tổng số tiền rút với đơn vị tiền tệ của tài khoản giao dịch.
 6. Nhấn nút «Rút tiền».
Rút tiền