Quà Tặng

TRADING BATTLE DEMO 07.2020

Địa điểm
Tài khoản Tên Giá trị tài khoản gốc Vốn tức thời Tổng giao dịch
Không tìm thấy
TRADING BATTLE DEMO 06.2020

Địa điểm
Tài khoản Tên Giá trị tài khoản gốc Vốn tức thời Tổng giao dịch
Không tìm thấy
TRADING BATTLE DEMO 05.2020

Địa điểm
Tài khoản Tên Giá trị tài khoản gốc Vốn tức thời Tổng giao dịch
Không tìm thấy
TRADING BATTLE DEMO 04.2020

Địa điểm
Tài khoản Tên Giá trị tài khoản gốc Vốn tức thời Tổng giao dịch
Không tìm thấy
TRADING BATTLE DEMO 03.2020

Địa điểm
Tài khoản Tên Giá trị tài khoản gốc Vốn tức thời Tổng giao dịch
Không tìm thấy
Người chiến thắng cuộc thi Trading Battle Demo 01.20
Chổ Tài khoản Tên nick Quà tặng
1 156361 Stasyan 1000 USD
2 156483 Pilik 500 USD
3 156562 arquim 200 USD
4 153735 Fatoooo 150 USD
5 157296 SLAVAVDV5_ 150 USD
6 155654 Arc 100 USD
7 154835 tatarin55555 100 USD
8 156179 Pash 100 USD
9 155777 mastim 100 USD
10 153894 Babas 100 USD
TRADING BATTLE DEMO 02.2020

Địa điểm
Tài khoản Tên Giá trị tài khoản gốc Vốn tức thời Tổng giao dịch
Không tìm thấy
Bắt đầu năm mới với tài khoản New Year 2020 Edition!

Hãy mở tài khoản New Year 2020 trước ngày 20.01.2020 và nhận ưu đãi suốt năm 2020!

Tài khoản New Year 2020 Edition bao gồm những ưu đãi sau:

  • 20% tiền thưởng khi bạn nạp số tiền bất kỳ vào tài khoản giao dịch kể từ 20.12.2019 đến 20.01.2020. Tiền thưởng sẽ được cộng vào số dư tài khoản giao dịch và không bị giới hạn khi giao dịch. Tiền thưởng có thể rút ra khi bạn giao dịch đủ khối lượng cần thiết.
  • Giảm 20% yêu cầu để nhận thưởng Apple iPhone 11 Pro theo chương trình tri ân khách hàng – thay vì 1000 lot, bạn chỉ cần giao dịch 800 lot!

Làm thế nào để nhận tài khoản New Year 2020 Edition?

Bạn có thể mở tài khoản New Year 2020 Edition tại Văn phòng cá nhân ở mục “Quà Tặng”. Chỉ có duy nhất 2020 tài khoản cho đến 20 tháng 01 năm 2020!

MỞ TÀI KHOẢN NY 2020

Người chiến thắng cuộc thi Trading Battle Demo 11.19
Chổ Tài khoản Tên nick Quà tặng
1 147060 spongebob 1000 USD + iPhone 11 Pro
2 146950 distefano 500 USD
3 147246 rurik 200 USD
4 146943 Nikeset 150 USD
5 146326 DnK 150 USD
6 146251 Vikking 100 USD
7 147745 Vikram 100 USD
8 146566 kila 100 USD
9 147698 huydoji 100 USD
10 147477 PS 100 USD