Tín hiệu giao dịch

 

Đặc điểm tín hiệu trong cổng thông tin phân tích
Sản phẩm giao dịch EURUSD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY, GOLD, SILVER, BRENT, FTSE, FDAX, SX5E, SPX, YM, CAC, NQ, ASX200
Chỉ báo kỹ thuật MA10, MA20, MA50, MA100, MACD, BBands, Ichimoku, Stochastic, William`s, ZigZag, Rekomendasi umum
Khung thời gian M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1
Tín hiệu Tích cực mua, Mua, Chờ đợi, Bán, Tích cực bán