Lịch giao dịch trong lễ Giáng Sinh và ngày nghỉ lễ từ 22.12.2017 đến 01.01.2018

Kính gửi quý khách! Công ty NPBFX xin thông báo về thay đổi lịch giao dịch trong Giáng Sinh và ngày nghỉ lễ Năm Mới từ ngày 22.12.2017 đến 01.01.2018. 22/12/2017 (thứ Sáu):
 • FOREX (tiền tệ): không thay đổi
 • XAUUSD, XAGUSD (vàng và bạc): không thay đổi
 • XBRUSD, XTIUSD, XNGUSD (dầu Brent và WTI, gas tự nhiên): giao dịch đến 20:00 GMT
24/12/2017 (Chủ Nhật):
 • FOREX (tiền tệ): ngừng giao dịch
 • XAUUSD, XAGUSD (vàng và bạc): ngừng giao dịch
 • XBRUSD, XTIUSD, XNGUSD (dầu Brent và WTI, gas tự nhiên): ngừng giao dịch
25/12/2017 (thứ Hai):
 • FOREX (tiền tệ): ngừng giao dịch từ 00:00-22:00 GMT
 • XAUUSD, XAGUSD (vàng và bạc): ngừng giao dịch từ 00:00-23:00 GMT
 • XBRUSD, XTIUSD, XNGUSD (dầu Brent và WTI, gas tự nhiên): ngừng giao dịch từ 00:00-23:00 GMT
Từ 26/12/2017 (Thứ 3) đến 28/12/2017 (Thứ 5):
 • FOREX (tiền tệ): không thay đổi
 • XAUUSD, XAGUSD (vàng và bạc): không thay đổi
 • XBRUSD, XTIUSD, XNGUSD (dầu Brent và WTI, gas tự nhiên): không thay đổi
29/12/2017 (thứ Sáu):
 • FOREX (tiền tệ): không thay đổi
 • XAUUSD, XAGUSD (vàng và bạc): không thay đổi
 • XBRUSD, XTIUSD, XNGUSD (dầu Brent và WTI, gas tự nhiên): giao dịch đến 20:00 GMT
31/12/2017 (Chủ Nhật):
 • FOREX (tiền tệ): ngưng giao dịch
 • XAUUSD, XAGUSD (vàng và bạc): ngưng giao dịch
 • XBRUSD, XTIUSD, XNGUSD (dầu Brent và WTI, gas tự nhiên): ngưng giao dịch
01/01/2018 (Thứ Hai):
 • FOREX (tiền tệ): ngưng giao dịch từ 00:00-23:00 GMT
 • XAUUSD, XAGUSD (vàng và bạc): ngưng giao dịch từ 00:00-23:00 GMT
 • XBRUSD, XTIUSD, XNGUSD (dầu Brent và WTI, gas tự nhiên): ngưng giao dịch từ 00:00-23:00 GMT
Vui lòng tha khảo kỹ thông tin này trước khi ra quyết định giao dịch.