Cổng thông tin phân tích

 

Cổng thông tin phân tích NPBFX bao gồm tài liệu phân tích độc quyền và công cụ dự đoán giá sản phẩm trên các thị trường tài chính.

Những đặc điểm chính:

  • Tổng quan và dự đoán hằng ngày về giá cả các cặp tiền tệ, kim loại và CFD;
  • Tín hiệu giao dịch theo 10 chỉ báo kỹ thuật và dự báo sự tương quan;
  • Video phân tích hằng tuần;
  • Tài liệu đào tạo;
  • Lịch kinh tế, máy tính giao dịch, lãi suất, lịch sử biến động;
  • Trò chuyện trực tiếp với chuyên gia phân tích.

Người dùng cổng thông tin phân tích này có thể đưa ra quyết định giao dịch như nhà giao dịch chuyên nghiệp. Hãy đăng ký ngay và sử dụng không giới hạn các công cụ trên cổng thông tin phân tích của công ty NPBFX!

Đăng Nhập