Seminar Pasaran Kewangan 23 November 2019, Tawau, Sabah

Salam Sejahtera,

NPBFX ingin berkongsi berita tentang acara yang diadakan di Tawau pada 23 November 2019 bertempat di Kubota Sentral, Tawau. Acara “Seminar Pasaran Kewangan” disertai oleh klien-klien tak kira baru mahupun yang lama. Seminar ini diadakan untuk membantu ahli trader untuk memahami apa yang di maksudkan dengan pasaran kewangan, sepanjang seminar ini diadakan ahli-ahli digalakkan untuk membuat perbincangan mengenai pasaran kewangan dan berkongsi maklumat dan pengetahuan di antara ahli-ahli yang hadir pada acara tersebut. Selain daripada seminar, makanan dan minuman juga disediakan. Akhir sekali, acara ini diadakan adalah untuk menimba ilmu pengetahuan mengenai pasaran kewangan dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara ahli-ahli trader yang berada di Tawau.

Harap kita dapat berjumpa lagi!