Lesen dan regulasi

NPBFX — anggota The Financial Commission

NPBFX adalah anggota Suruhanjaya Kewangan (The Financial Commission). Suruhanjaya Kewangan adalah sebuah organisasi antarabangsa bebas yang menyelesaikan perselisihan antara broker dan peniaga di pasaran FOREX. Suruhanjaya Kewangan memastikan penyelesaian perselisihan yang cepat, objektif dan profesional.

Suruhanjaya Kewangan memberikan perlindungan tambahan untuk pelanggan NPBFX melalui pembayaran Dana Pampasan. Semua pelanggan mempunyai hak atas pampasan. Pembayaran daripada Dana Pampasan dibayar kalau prusahaan gagal untuk melaksanakan keputusan Suruhanjaya Kewangan yang memenuhi persyratan pelanggan. Had pembayaran daripada Dana Pampasan bagi setiap tuntutan 20,000 EUR.

certificate