Lesen dan regulasi

NPBFX Limited beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan IFSC (International Financial Services Commission of Belize, IFSC), izin (Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities), nombor izin: IFSC / 60/342 / TS / 18

Perundangan Suruhanjaya Antarabangsa Perkhidmatan Kewangan (International Financial Services Commission Act) sesuai dengan standard peraturan transaksi kewangan antarabangsa terbaru dan memberikan peluang bagi organisasi mendapatkan pelbagai perkhidmatan kewangan seperti insurans, pengurusan aset, proses pembayaran dan perkhidmatan broker di pasaran kewangan. Pihak Berkuasa Kebangsaan Belize diawasi secara ketat pelaksanaan undang-undang yang bertujuan untuk memerangi legalisasi dana dan penyembunyian aset yang diperoleh dengan cara haram (Money Laundering Act).

Fungsi pengawalseliaan perkhidmatan kewangan dan pengawasan umum atas aktiviti syarikat kewangan, termasuk syarikat yang menyediakan perkhidmatan di pasaran FOREX dan CFD, dilakukan oleh Suruhanjaya Antarabangsa Perkhidmatan Kewangan (IFSC). Suruhanjaya memberikan lesen kepada syarikat yang disebut di atas dan mengawal memenuhi syarat-syarat pelesenan yang ditetapkan.

NPBFX Limited memenuhi semua keperluan pihak berkuasa kebangsaan Belize kepada syarikat kewangan yang memberikan perkhidmatan di pasaran FOREX dan CFD dan syarat-syarat kesahan antarabangsa dari Suruhanjaya Antarabangsa Perkhidmatan Kewangan (IFSC).

NPBFX — anggota The Financial Commission

<p style=»text-align: justify;»NPBFX adalah anggota Suruhanjaya Kewangan (The Financial Commission). Suruhanjaya Kewangan adalah sebuah organisasi antarabangsa bebas yang menyelesaikan perselisihan antara broker dan peniaga di pasaran FOREX. Suruhanjaya Kewangan memastikan penyelesaian perselisihan yang cepat, objektif dan profesional.

Suruhanjaya Kewangan memberikan perlindungan tambahan untuk pelanggan NPBFX melalui pembayaran Dana Pampasan. Semua pelanggan mempunyai hak atas pampasan. Pembayaran daripada Dana Pampasan dibayar kalau prusahaan gagal untuk melaksanakan keputusan Suruhanjaya Kewangan yang memenuhi persyratan pelanggan. Had pembayaran daripada Dana Pampasan bagi setiap tuntutan $ 20,000.

certificate