Wire Transfer Bank

bank6060_

Syarat deposit dana dengan wire transfer bank
 • Anda boleh menimpan dana dengan wire transfer bank dari bank Anda.
 • Suruhanjaya pemindahan dibebankan oleh bank transfer, dan ditakrifkan oleh kadarnya.
 • Mata wang pemindahan: USD, EUR.
 • Masa pemindahan: dalam 1-3 hari.
Prosedur deposit dana dengan wire transfer bank
 1. Masuk «Akaun» (kalua Anda masih tidak ada akaun, sila mendaftar).
 2. Dalam akaun di bahagian «Deposit dan withdrawal» pilih «Simpan dana».
 3. Pilih rekenig perdagangan (juka Anda masih tidah punya akaun sila membuka nya).
 4. Dalam cara pembayaran pilih «Wire transfer bank».
 5. Masukkan jumlah pembayaran dalam mata wang akaun perdagangan dan klik «Simpan dana».
Deposit
Syarat penarikan dana dengan wire transfer bank
 • Anda boleh menarik dana dengan wire transfer bank dari bank Anda.
 • Suruhanjaya pemindahan dibebankan oleh bank transfer, dan ditakrifkan oleh kadarnya.
 • Mata wang pemindahan: USD, EUR.
 • Jumlah komisi withdrawal berbeda dan dergantung dari mata uang: untuk transaksi EUR komisi 50 USD + 1% (Caj bergantung dalam Documen).
 • Masa pemindahan:  dalam 1-3 hari.
Prosedur penarikan dana dengan wire transfer bank
 1. Masuk «Akaun«.
 2. Dalam akaun di bahagian «Deposit dan withdrawal» pilih «Menarik dana».
 3. Pilih rekenig perdagangan.
 4. Dalam cara pembayaran pilih «Wire transfer bank».
 5. Masukkan jumlah pembayaran dalam mata wang akaun perdagangan dan klik «Menarik dana».
Withdraw