Nạp và rút tiền

Thanh toán nội địa Phương pháp nạp tiền Phí hoa hồng Thông tin
Ngân Lương 0% Cách nạp tiền
Thẻ ngân hàng Phương pháp nạp tiền Phí hoa hồng Thông tin
Visa 0% Cách nạp tiền
maestro_logo_60x36 MasterCard
Maestro
0% Cách nạp tiền 
Chuyển khoản điện tử Phương pháp nạp tiền Phí hoa hồng Thông tin
WebMoney 0% Cách nạp tiền
Skrill 0% Cách nạp tiền
Chuyển khoản ngân hàng Phương pháp nạp tiền Phí hoa hồng Thông tin
Chuyển khoản ngân hàng (SWIFT) Thanh toán ủy thác của ngân hàng Cách Nạp tiền
Chuyển khoản ngân hàng Việt Nam (Zotapay)
Phương pháp nạp tiền Phí hoa hồng Thông tin
Chuyển khoản ngân hàng Việt Nam (Zotapay) 0%* Cách Nạp tiền

* Có thể áp dụng phí của ngân hàng

Rút tiền nội địa Phương pháp rút tiền Phí hoa hồng Thông tin
Ngân Lương 0%* Cách rút tiền
Rút tiền dùng thẻ ngân hàng Phương pháp rút tiền Phí hoa hồng Thông tin
Visa 0%* Cách rút tiền
maestro_logo_60x36 MasterCard
Maestro
0%* Cách rút tiền
Chuyển khoản điện tử Phương pháp rút tiền Phí hoa hồng Thông tin
WebMoney 0%* Cách rút tiền
Skrill 0%* Cách rút tiền
Chuyển khoản ngân hàng Phương pháp rút tiền Phí hoa hồng Thông tin
Chuyển khoản ngân hàng (SWIFT) 100 EUR Cách Rút tiền
Chuyển khoản ngân hàng Việt Nam (Zotapay)
Phương pháp rút tiền Phí hoa hồng Thông tin
Chuyển khoản ngân hàng Việt Nam 0%* Cách Rút tiền

*Phí hoa hồng 0% được thiết lập cho rút tiền lần đầu tiên.  Phí hoa hồng cho rút tiền sau được xác định trong tài liệu Phí cho Rút tiền.