Nền tảng thương mại MetaTrader 4

Jule09-07

MetaTrader 4 (МТ4) là một nền tảng thương mại – phân tích phổ biến nhất trên thế giới để buôn bán trên thị trường FOREX qua Internet. MetaTrader 4 có các chức năng hiện đại để thực hiện các hoạt động thương mại, bảo kiểm tài khoản thương mại, phân tích đồ hình giá cả và phát triển chiến lược thương mại.

Các lợi thế thương mại qua MetaTrader 4 ở NPBFX

  • Ký kết các hợp đồng một cách chớp nhoáng và tự động. Các hợp đồng lên ra thị trường tiền tệ liên ngân hàng (teknologi STP/NDD)
  • Phương pháp thực thi Instant Execution cho phép xác định độ lệch giá đòi hỏi tối đa và buôn bán thiếu chối từ (reject) và sự ước giá lại (requota)
  • Không có mức độ «đóng băng» (freeze level) và khả năng dự định/trao đổi order trong lan rộng.
  • Có thể bảo hiểm rủi ro (Hedge) và khóa (Lock) kiến nghị mở
  • Có thể thực thi thương mại tự động dùng khuyên bảo thương mại (Expert Advisors)
  • Tin tức tài chính do Dow Jones Newswires cung cấp trong chế độ thời gian hiện tại

Download Windows macOS