Công nghệ STP/NDD

Các hợp đồng trực tiếp lên thị trường tiền tệ liên ngân hàng.

Công ty NPBFX phục vụ khách hàng trên thị trường FOREX chỉ dùng mô hình môi giới: mỗi hợp đồng khách hàng lên đến nguồn cung cấp khả năng thanh toán (thị trường tiền tệ liên ngân hàng). Các hợp đồng lên thị trường liên ngân hàng trong chế độ tự động dùng công nghệ STP/NDD (Straight-through processing — thẳng qua chế biến giao dịch / Non Dealing Desk).

scheme

Nguồn cung cấp khả năng thanh toán bảo hiểm rủi ro mọi hợp đồng của khách hàng, cho nên công ty không bao giờ có vị thế tiền tệ mở. Công ty nhận thu nhập từ khoản tăng thêm spread — markup (phụ thu) và/hoặc tiền hoa hồng. Mô hình môi giói hoàn toàn loại trừ xung đột lợi ích tài chính giữa công ty và khách hàng vì công ty chỉ nhận thu nhập từ kim ngạch thương mại khách hàng.

Cái tổng hợp khả năng thanh toán ở Equinix NY4

Từ năm 2008 công ty NPBFX phát triển và cải thiện tổng hợp phần mềm và phần cứng của mình để bảo đảm việc thực thi và đưa các hợp đồng lên nguồn củng cấp khả năng thanh toán. Tổng hợp bao gồm cái tổng hợp khả năng thanh toán và cầu. Cái tổng hợp cho phép công ty ta trao giá thi trường thuận lợi nhất cho các khách hàng. Giá đó do khả năng thanh toán của các ngân hàng thể loại Tier 1, cũng như do các hệ thống ECN (Integral, Currenex, Hotspot) đảm bảo. Các máy chủ công ty NPBFX được thu xếp ở trung tâm dữ liệu Equinix NY4, tp. Niu Oóc.

server2

Khoảng 50 chứng khoán khác nhau đang sử dùng khả năng Equinix NY4. Trong số đó có BATS, ICAP, Nasdaq và NYSE. Ở trung tâm dữ liệu Equinix NY4 cái tổng hợp khả năng thanh toán của công ty trức tiệp kết nối với các nguồn củng cấp khả năng thanh toán lớn nhất trên thế giới. Các công nghệ máy chủ mới nhất có năng suất cao nhất cho phép khách hàng ky kết hợp động có tốc độ cao và sự chậm trễ tối thiểu.

equinix_server_map