Các chiến lược giao dịch

Để đưa ra phán quyết thương mại trên thị trương tài chính một cách chuyên nghiệp, bạn phải dựa vào chiến lược thương mại giúp đỡ quyết định giờ mở và đóng kiến nghị. Thương nhân theo chiến lược thương mại có xác suất ký kết hợp đồng có lợi cao hơn và cho phép thương quản lý tỉ lệ rủi ro và lợi nhuận. Đa số chiến lược thương mại dựa vào dữ liệu do chỉ số phân tích kỹ thuật cung cấp, hoặc dữ liệu phân tích căn bản được giải nghĩa một cách hệ thống.

Cổng thông tin phân tích miêu tả và giải thích sự thực hành hơn 60 chiến lược thương mại đối với 9 khung thời gian (từ giao dịch nhanh (scalping) đến giai đoạn đầu tư lâu dài). Chiến lược thương mại dựa vào tín hiệu 23 chỉ số phân tích kỹ thuật và liên quan đến tất cả các phiên giao dịch trên thế giới.