Công ty NPBFX chiến thắng giải thưởng IAFT Awards về đề cử «Môi giới STP tốt nhất năm 2016»!

award2016

Vui mừng thông báo công ty NPBFX kết thúc năm 2016 nhận phần thưởng như «Môi giới STP tốt nhất năm 2016» trong khuôn khổ giải thưởng nổi tiếng IAFT Awards. Giải thưởng này do Hiệp hội quốc tế thương nhân FOREX (International Association of FOREX Traders, IAFT) tổ chức với việc bầu cử giữa hơn 200 000 thương nhân IAFT và khách IAFT Awards từ nước Nga và một số nước khác trên thế giới. Giải thưởng này tồn tại 5 năm rồi và cho phép các thương nhân, nhà đầu tử, đối tác môi giới tham vọng bỏ phiếu ủng hộ các công ty về phần thưởng khác nhau.

<p style="text-align: justify;"Theo việc bầu cử kết thúc ngày 30 tháng 12 tại site chính thức IAFT Awards, Công ty NPBFX là «Môi giới STP tốt nhất năm 2016». NPBFX nhận đại đa số phiếu về phần thưởng này. Việc này cho thấy NPBFX đứng đầu trên thị trương môi giới STP và khẳng định phục vụ công ty có chất lượng cao và đáng tin cậy. NPBFX chỉ phục vụ khách hàng dùng mô hình kinh doanh môi giới với việc các hợp đồng khách hàng lên cấp độ liên ngân hàng qua những nguồn cung cấp khả năng thanh toán lớn nhất. Việc này loại trừ xung đột lợi ích giữa môi giới và thương nhân.

Xin cảm ơn các bạn bỏ phiếu ủng hộ công ty NPBFX, góp phần giúp công ty chiến thắng phần thưởng quan trọng như thế!