CFD về dầu mỏ XBRUSD (UK Brent Oil Spot) và XTIUSD (US WTI Oil Spot) có sẵn để buôn bán

Các khách hàng công ty NPBFX có thể buôn bán CFD về dầu thô Brent (UK Brent Oil Spot) và dầu mỏ nhẹ lưu huỳnh thấp WTI (US WTI Oil Spot). Cụ thương mại XBRUSD và XTIUSD có sẵn cho các loại tài khoản Master, Expert, VIP