Nền tảng kinh doanh

Thương mại trên thị trường FOREX dùng các nền tảng thương mại tốt nhất trên tiện ích tiện dụng nhất: máy vi tính, iPhone, iPad hoặc Android

NPBFX Trader MetaTrader 4 cho Android MetaTrader 4 cho iOS MetaTrader 4 cho Windows

Ước giá FOREX

20.09.2017 | 01:57:59 MSK
Bid Ask Lan rộng
EURUSD
-
-
-
USDJPY
-
-
-
GBPUSD
-
-
-
USDCHF
-
-
-
EURJPY
-
-
-
EURGBP
-
-
-
EURCHF
-
-
-
GBPJPY
-
-
-
GBPCHF
-
-
-
AUDUSD
-
-
-
USDCAD
-
-
-
NZDUSD
-
-
-
USDRUB
-
-
-
Bid Ask Lan rộng
EURUSD
-
-
-
USDJPY
-
-
-
GBPUSD
-
-
-
USDCHF
-
-
-
EURJPY
-
-
-
EURGBP
-
-
-
EURCHF
-
-
-
GBPJPY
-
-
-
GBPCHF
-
-
-
AUDUSD
-
-
-
USDCAD
-
-
-
NZDUSD
-
-
-
USDRUB
-
-
-
Bid Ask Lan rộng
EURUSD
-
-
-
USDJPY
-
-
-
GBPUSD
-
-
-
USDCHF
-
-
-
EURJPY
-
-
-
EURGBP
-
-
-
EURCHF
-
-
-
GBPJPY
-
-
-
GBPCHF
-
-
-
AUDUSD
-
-
-
USDCAD
-
-
-
NZDUSD
-
-
-
USDRUB
-
-
-
Tất cả các tiền tệ

Điều kiện thương mại

  • 1Lan rộng hẹp và không có thanh toán ủy thác
  • 2Không có tiền gửi tối thiểu, đòn bẩy 1:1000
  • 3Hơn 40 dụng cụ thương mại, trong số đó các kim loại và dầu mỏ
  • 4Các hợp đồng khách hàng lên trình độ liên ngân hàng dùng công nghệ STP
  • 5Tập hợp các nguồn cung cấp khả năng thanh toán
  • 6Scalping và HFT được phép và hoan nghênh
  • 7Phương pháp bổ sung và rút tiền nhanh, không có thanh toán uyã thác
  • 8$20,000 Quỹ Đền Bù cho mọi khách hàng
  • 9Cổng thông tin phân tích chuyên nghiệp và feed tin tức
  • 10Dịch vụ khách hàng cả ngày đêm – 24/5
Tất cả các điều khoản thương mại

Máy tính nhà giao dịch

Forex  NPBFX

Các hơp đồng khách hàng công ty NPBFX lên qua các nguồn cung cấp khả năng thành toan lớn nhât trên thị trường FOREX. Công ty NPBFX cung cấp nền tảng thương mại tiện dụng, khả năng ký kết hợp đồng dùng giá hiện tại, buôn bán dùng tiền tệ nào cũng, buôn bán tại tài khoản giới thiệu miễn phí, lan rộng hẹp, phương pháp dạy thương mại FOREX khác nhau.